HENK KUIPER PHOTO COLLECTION
authenktic.com photosofholland.com by henkkuiper.com | hkf.nl | about henk | about photography | about the collection | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

Authenktic Photos of | Authenktieke Foto's van
Contact

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

 
  Name   Naam  
 
 
 
  Henk Kuiper Photo Collection   Henk Kuiper Fotocollectie  
         
  E-mail   E-mail  
 
 
 
authenktic at gmail dot com (attention: authenktic instead of authentic) authenktic apestaartje gmail punt com (let op: authenktic i.p.v. authentic)
         
  Twitter   Twitter  
 
 
 
@authenktic @authenktic
         
  Instagram   Instagram  
 
 
 
https://www.instagram.com/authenktic https://www.instagram.com/authenktic
https://www.instagram.com/look up to the blue skies and see https://www.instagram.com/look up to the blue skies and see
         
  Facebook   Facebook  
 
 
 
Sorry, just for family and friends :-) Sorry, alleen voor familie en vrienden :-)
     
 
 
 
         

 

 
  Copyright   Copyright  
 
 
 
© Henk Kuiper Fotocollectie, The Netherlands. All rights reserved. © Henk Kuiper Fotocollectie, Nederland. Alle rechten voorbehouden.
         
  All photos, text and the the HKF-logo on this website are protected by international copyright and remain the exclusive property of Henk Kuiper Fotocollectie. No photo may be reproduced in any way without the express written authorization of Henk Kuiper Fotocollectie.   Alle foto's, tekst en het HKF-logo op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van Henk Kuiper Fotocollectie. Het is verboden foto's te kopiëren en/of openbaar te maken en/of te verveelvoudigen en/of te verkopen aan derden en/of te publiceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Henk Kuiper Fotocollectie.  
  Authenktic™ and Photos of Holland™ are registered trademarks of Henk Kuiper Fotocollectie   Authenktic™ en Photos of Holland™ zijn wettelijk geregistreerde handelsnamen van Henk Kuiper Fotocollectie.  
         
  Disclaimer   Disclamer  
Henk Kuiper Fotocollectie is not responsible for incorrect or incomplete information on this website. Deze website is met grootst mogelijke zorg samengesteld. Henk Kuiper Fotocollectie is echter niet aansprakelijk voor onjuiste of onvolledige informatie in deze website.
  Henk Kuiper Fotocollectie does not accept any responsibility whatsoever for damage caused directly or indirectly by the content of the information and/of photos on ths website, whether or not offered by third parties.   Tevens aanvaart Henk Kuiper Fotocollectie geen enkele aansprakelijkheid, uit welke hoofde ook, voor schade of enig gevolg dat direct of indirect voortvloeit uit de in deze website vermelde informatie en/of foto's, al dan niet door derden verstrekt en/of afgebeeld  
         
Webmaster Webmaster
If you have any remarks about this website or if you experience any problems with this website, please contact our webmaster by mailform. Heeft u opmerkingen over deze website of ondervindt u problemen met deze website, dan stellen wij het op prijs indien u onze webmaster hiervan via het mailformulier op de hoogte stelt.
         
 
 
 

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotocollectie / HKF. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Authenktic™, Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF. Page last updated: Dec. 2020.