PHOTOS OF HOLLAND by HENK KUIPER
photosofholland.com by henkkuiper.com | about henk | about photography | about the collection | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

Photos of | Foto's van
About Photography | Over Fotografie

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

 
  About Photography   Over Fotografie  
 
 
 
      Fotografie is voor Henk Kuiper niet alleen een doel op zichzelf maar vooral een middel om een verhaal te vertellen en een boodschap over te brengen.  
In his pictures of isolated objects (structures or persons), Henk Kuiper investigates how photography continually balances on the edge between the exact representation of reality and and autonomous visual practise that does not reproduce reality but rather transcends it. In zijn foto's van geïsoleerde objecten (gebouwen of personen), onderzoekt Henk Kuiper hoe de fotografie voortdurend balanceert op de grens tussen een getrouwe representatie van de werkelijkheid en een autonome beeldpraktijk die de werkelijkheid niet zozeer reproduceert maar overstijgt.
         
  Minimalistic   Minimalistisch  
 
 
 
      Henk Kuiper maakt minimalistische beelden. Hij haalt bestaande objecten (gebouwen of personen) uit hun context, isoleert hen uit de bestaande omgeving en plaatst hen in een 'leeg' of vervreemdend decor, waardoor een nieuwe, minimalistische 'werkelijkheid' ontstaat.  
      • Is het onderwerp van de foto een gebouw, dan fotografeert Henk Kuiper alleen een karakteristiek detail van het gebouw, bestaande uit een gelijkmatig patroon van gelijksoortige kleuren, vaak dominant, groot, krachtig afgebeeld en centraal gepositioneerd, en plaatst hij dit tegen een contrasterende achtergrond, bestaande uit lucht en wolken (minimalistische foto's).  
      • Is het onderwerp van de foto een persoon (of dier), dan fotografeert Henk Kuiper de persoon vaak klein, anoniem, bescheiden en marginaal gepositioneerd, en plaatst hij hem tegen een contrastereende achtergrond, bestaande uit een zoveel mogelijk gelijkmatig patroon van gelijksoortige kleuren (authentic foto's).  
         
  Characteristics   Kenmerken  
 
 
 
  De minimalistische- en foto's hebben 3 kenmerken.
  1. Eenvoud. Elke foto bestaat uit slechts twee onderdelen; een gebouw of persoon als onderwerp, afgebeeld tegen een zo contrasterend en minimalistisch mogelijk vormgegeven achtergrond.
      2. Bescheidenheid. Het onderwerp is klein, anoniem en marginaal afgebeeld (persoon), of groot maar als klein detail afgebeeld (gebouw), en is ten opzichte van de minimalistisch vormgegeven achtergrond markant aanwezig.  
      3. Eigenzinnigheid. De wijze van afbeelden en positioneren van het onderwerp ten opzichte van de achtergrond is enigszins ongebruikelijk en werkt vervreemdend maar is daardoor juist ook 'kleurrijk' en .  
         
  Why   Waarom  
 
 
 
      1. Eenvoud. Het leven is vaak eenvoudiger dan wij het maken ("Life is simple").  
      2. Bescheidenheid. Met weinig beeldinformatie kun je veel vertellen ("Less is more").  
      3. Eigenzinnigheid. De onderscheidende wijze van fotograferen geeft 'kleur' en maakt het leven iets aangenamer. ("Light up my day").  
         
  Round or Square   Rond of vierkant  
 
 
 
      De rechthoekige vormen in de foto's staan symbool voor de cultuur, oftewel de orde en regelmaat die de mens in de werkelijkheid wil aanbrengen. De ronde vormen in de foto's staan symbool voor de natuur, die de orde en regelmaat van de mens doorkruist maar haar daarmee tegelijkertijd ook van schoonheid voorziet. Hiermee wil Henk Kuiper laten zien dat de mens de natuur kan cultiveren -en denkt de natuur de baas te kunnen zijn-, maar telkens opnieuw blijkt hoe krachtig en onvoorspelbaar de natuur is en zij haar eigen weg kiest. De ronde vormen geven hiermee schoonheid, kleur en betekenis aan de foto.  
         
      De fotografie van Henk Kuiper is een zoektocht naar eenvoud, schoonheid en de essentie van het leven, een zoektocht naar de kleine parels (ronde vormen) in de grote (rechthoekig gestructureerde) wereld.  
         
      Zowel in het leven als in de fotografie geldt:  
      1. Schoonheid is kwetsbaar. Want schoonheid komt en gaat onverwacht, duurt kort en is dus niet vanzelfsprekend. Schoonheid zit in het kleine, niet in het gootte. Kleine kostbare momenten geven kleur en betekenis aan het leven, kleine 'parels' geven kleur en betekenis aan de foto. Het zichtbaar maken van die schoonheid is een kunst.  
      2. Een bescheiden opstelling van de mens of een bescheiden voorstelling in de fotografie, is een voorwaarde/vergemakkelijkt het zich openbaren/zichtbaar maken van de kwetsbare schoonheid.  
      3. 'Gewone' (onopvallende/anonieme/bescheiden) mensen zijn beter in staat om met kleine acties grote resultaten van kwetsbare schoonheid zichtbaar te maken.
 
         
      Op de minimalistische foto's van Henk Kuiper staan:
1. 'Gewone' mensen centraal, en zijn zij
2. bescheiden (= anoniem, klein en in de marge) afgebeeld, zodat
3. schoonheid zichtbaar wordt.
 
         
      Hiermee zijn de minimalistische foto's van Henk Kuiper:
1. een ode aan de 'gewone' man
2. een oproep tot bescheidenheid
3. een uitdrukking van schoonheid
 
         
  HKF-logo   HKF-logo  
 
 
 
    In de stijl van Henk Kuiper bestaat het HKF-logo uit een minimalistisch vormgegeven figuur, opgebouwd uit ronde en rechthoekige vormen (cirkel en rechthoek), dat door de toevoeging van een contrasterend en complementerend accent (het vierkantje aan de cirkel, het 'pareltje' in het beeld) betekenis krijgt en het figuur doet veranderen in een fototoestel.  
         
  About Photography   Verdieping  
 
 
 
      Volgens Henk Kuiper bestaan er drie soorten foto's. De eerste soort, door Henk Kuiper "Photo 0.0" genoemd, bestaat uit 'gewone' standaardfoto's. De tweede en derde soort ("Photo 0.5" en "Photo 1.0") zijn foto's in de minimalistische stijl van Henk Kuiper.  
         
      Photo 0.0  
      Photo 0.0 is de foto waarop het onderwerp in zijn herkenbare omgeving wordt afgebeeld. Bij deze foto gaat het om een zo getrouw mogelijke representatie van de werkelijkheid. De foto heeft geen duidelijk herkenbare eigen stijl. Henk Kuiper spreekt in dit verband van een 'non-foto' of "Photo 0.0".  
         
      Photo 0.5  
      Photo 0.5 is de foto waarop alleen een gelijkmatig patroon van gelijksoortige kleuren is te zien (minimalistische foto's). Deze structuur is door Henk Kuiper uit de herkenbare omgeving gefilterd en ingekaderd. Het resultaat is een minimalistische afbeelding van de werkelijkheid, maar met een maximale en krachtige uitstraling. De foto toont eenvoud, straalt rust uit en is puur.  
      De foto is echter nog niet 'af'. De foto 'leeft' nog niet en heeft nog geen betekenis. Henk Kuiper spreekt in dit verband van een 'halve foto' of "Photo 0.5"  
         
      Photo 1.0  
Photo 1.0 is de foto waarop een persoon tegen een contraterende achtergrond is geplaatst en daardoor geïsoleerd en vervreemd wordt van zijn vertouwde omgeving ( foto's). Het onderwerp (de persoon) vormt een in structuur, vorm en kleur contrasterend, maar ook complementerend accent in het decor van de minimalistische 'halve' foto.
      De aanwezigheid van het accent in de foto is niet vanzelfsprekend, zelfs onzeker, breekbaar en kwetsbaar. Tegelijkertijd is het accent essentieel voor de foto omdat het kleur en schoonheid geeft aan de foto. Het vertelt een verhaal, brengt een idee over, roept ook vragen op, kortom, geeft de foto betekenis en brengt de foto tot leven. Het accent complementeert de 'halve' foto en maakt deze 'heel'. Henk Kuiper spreekt in dit verband van een 'hele foto' of "Photo 1.0".  
         
      Verbinden  
      Photo 0.0, Photo 0.5 en Photo 1.0 vormen tezamen een eenheid en zijn als een drieluik onlosmakelijk met elkaar verbonden, niet alleen omdat de drie foto's op dezelfde locatie en tijd gemaakt zijn, maar vooral ook omdat in een combinatie van de drie foto's een verbinding kan worden gelegd tussen de alledaagse werkelijkheid (Photo 0.0) en de kunstzinnige werkelijkheid van Henk Kuiper (Photo 0.5 en Photo 1.0). Henk Kuiper wil door zijn foto's in combinatie te tonen het alledaagse leven en de kunst met elkaar verbinden en dichter bij elkaar brengen.  
      Door zijn foto's in combinatie te tonen creëert Henk Kuiper voor de toeschouwer de mogelijkheid om de verschillende lagen van de Photos 0.0, 0.5 en 1.0 beter te beleven en te begrijpen. Hiermmee kan de toeschouwer zichzelf naar een hoger niveau brengen (verheffen). Als onderwijsman vindt Henk Kuiper het belangrijk dat mensen levenslang proberen zichzelf te ontwikkelen en zichzelf naar een hoger niveau proberen te brengen omdat kennis en inzicht leidt tot meer begrip en waardering.  
      Volgens Henk Kuiper is het belangrijk dat het alledaagse leven en de kunst dichter bij elkaar komen te staan en mensen meer begrip en waardering voor kunst krijgen, omdat kunst verrijkend is en kunst insipreert. Omdat kunst verdieping brengt en kunst verbindt. Omdat kunst ontroert en kunst soms ontregelt en ontwricht. Kunst is voor Henk Kuiper 'voeding voor de ziel' (- art feeds the mind -). Kunst maakt het leven uiteindelijk iets aangenamer.  
         
 
 
 

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotografie / HKF.nl. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF.nl. Page last updated: 3 June 2023.