PHOTOS OF HOLLAND by HENK KUIPER
photosofholland.com by henkkuiper.com | about henk | about photography | about the collection | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

Photos of | Foto's van
About the Collection | Over de Collectie

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

 
  About the Collection   Over de Collectie  
 
 
 
     
         
In 1995 Henk Kuiper started to systematically collect, organize and present his photos. As of January 1, 2000, his photo collection is accessable to the public via this website. In 1995 is Henk Kuiper gestart met het systematisch verzamelen, ordenen en presenteren van zijn foto's. Vanaf 1 januari 2000 is zijn fotocollectie via deze website ontsloten en openbaar toegankelijk.
  The HKF website opens with a picture of three trees. This photo is -yet analog- made by Henk Kuiper in the North York Mores, England in 1995, the year of the founding of Henk Kuiper Photo Collection.   De HKF-website opent met een foto van 3 bomen. Deze foto is door Henk Kuiper -nog analoog- gemaakt in de North York Mores, Engeland in 1995, het jaar van de oprichting van Henk Kuiper Fotocollectie.  
         
  The three trees sybolize the three parts of the photo collection/website:   De drie bomen staan symbool voor de drie onderdelen van de fotocollectie/website:  
         
     
Photo Gallery | Fotogalerie Photo Library | Fotobibliotheek Photo Archive | Fotoarchief
art | kunst themes | thema's countries | landenFunction: exhibit | Functie: exposeren Function: inform | Functie: informeren Function: archive | Functie: archiveren
     
         
Zoals een boom zich vertakt in steeds kleinere en dunnere takjes met aan de uiteinden de blaadjes, zo bestaat deze website uit 3 vertakte 'bomen' met aan het einde van de 'takken' geen bladeren maar foto's.

De 'kunstboom', de 'themaboom' en de 'landenboom' zijn elk op een andere manier ingedeeld en 'vertakt'. Door steeds verder in 1 van de 3 bomen te 'klimmen', kom je steeds dichter bij de gezochte foto.

In de 'landenboom' (fotoarchief) zijn de foto's ingedeeld op basis van "tijd" en "ruimte". De foto's zijn per werelddeel>land>streek>stad/dorp gegroepeerd, waarbij de nieuwste of jongste foto's bovenaan staan.

Het fotoarchief vormt de basis van de hele website. In deze boom bevinden zich alle foto's die op de website getoond worden. Er is dan ook geen bepaald criterium op basis waarvan de foto's geselecteerd zijn.

In de 'themaboom' (fotobibliotheek) zijn de foto's ingedeeld op basis van "soort", "activiteit" of "object". De foto's zijn gegroepeerd in de thema's natuur, activiteiten en cultuur. De foto's zijn geselecteerd op basis van objectieve en technische aspecten. Alleen een technisch 'goede' foto uit het fotoarchief wordt in de fotobibliotheek getoond.

In de 'kunstboom' (fotogalerie) zijn de foto's ingedeeld op basis van "stijl", "sfeer" en "kleur" (kleur in de zin van expressie). De foto's zijn typische foto's in de minimalistische stijl van Henk Kuiper. De foto's zijn geselecteerd op basis van subjectieve en kunstzinnige aspecten. Alleen een kunstzinnig en gevoelsmatig 'mooie' foto uit het fotoarchief wordt in de fotogalerie getoond.

De 'kunstboom' bevat het kleinste aantal foto's en is dan ook de kleinste van de 3 bomen. De 'themaboom' heeft meer foto's en is groter. De 'landenboom', waar alle foto's van de website getoond worden, is de grootste van de 3 bomen.
         
  Motto: 'Omne trium perfectum'   Motto: 'Omne trium perfectum'  
  Everything that comes in threes is perfect.   Alle goede dingen bestaan in drieŽn.  
         
  Who, What, Where?   Wie, Wat, Waar?  
  The three parts of the photo collection/website can also be distinguished on the basis of the questions: who, what, where?   De drie onderdelen van de fotocollectie/website kunnen ook onderscheiden worden op basis van de vragen: wie, wat, waar?  
         
 
     
Dimension 3 | Dimensie 3 Dimension 2 | Dimensie 2 Dimension 1 | Dimensie 1
Who | Wie What | Wat Where | WaarWie ben je? (in wezen) Wat ben je? (in wonen, werken en vrije tijd) Waar (en wanneer) ben je (fysiek op aarde)
Way of life | Levensstijl Life's work | Levenswerk Life | Leven
ism | isme this website/piece of art | deze website/dit kunstwerk ronja
 photos of holland.com henk kuiper.com
company name birth name
     
Art | Kunst Themes | Thema's Countries | Landen
Spiritual | Spiritueel Cultural | Cultureel Nature | Natuur
Formless | Vormloos Square | Vierkant Around | Rond
     
                 
  Dutch Reformed Church, Ezinge, Groningen.   Hervormde kerk, Ezinge, Groningen.  
         
  The three colors of the website sybolize these three dimensions (blue: spiritual, orange: cultural and green: nature).
The three colors also symbolize the Dutch landscape; the blue skies, the orange roof tiles and the green pastures.
  De drie kleuren van de website staan symbool voor deze drie dimensies (blauw: spiritueel, oranje: cultureel en groen: natuur).
Ook staan de drie kleuren symbool voor het Nederlandse landschap met zijn blauwe luchten, oranje dakpannen en groene weilanden.
 
  Ieder mens legt op eigen wijze zijn weg door het leven af. Bij de geboorte worden we geplaatst in de tijd en de ruimte. Vervolgens gaan we opweg om te worden wie (en wat) we zijn. Gaandeweg ontwikkelen we onze eigen gedachtenwereld en leefstijl. zijn, voelen, denken en doen zit in ieder mens en komt het beste tot zijn recht in de natuur (de basis, de stilte, de leegte).
Henk Kuiper heeft op eigen wijze zijn weg door het leven vormgegeven, en met de creatie en indeling van de website in bovenstaande drie dimensies (incl. het hierbij ontwikkelde classificatie- en coderingssysteem) zijn eigen klein universum gecreŽerd.
         
 
 
 
 

 

 
  Website Statistics   Website Statistieken  
 
 
 
                 
Pages     Pagina's    
 


 


 
  General Pages   7   Algemene pagina's   7  
Photo Gallery     Fotogalerie    
  Art pages worldwide   8   Kustpagina's wereldwijd   8  
  Art pages Holland   10   Kunstpagina's Nederland   10  
Photo Library     Fotobibliotheek    
Themes pages worldwide   26 Themapagina's wereldwijd   26
  Themes pages Holland   38   Themapagina's Nederland   38  
Photo Archive     Fotoarchief    
Countries pages worldwide   59 Landen pagina's wereldwijd   59
  Countries pages Holland   98   Landen pagina's Nederland   98  
     - cities (40) and regions (58)         - steden (40) en streken (58)      
Total   246 Totaal   246
 
 
 
                 
                 
Photos     Foto's    
 


 


 
  Henk Kuiper   5,294   Henk Kuiper   5.294  
  Other phototographers (35)   1,148   Andere fotografen (35)   1.148  
Total   6,442 Totaal   6.442
 
 
 
                 
                 
Unique visitors     Unieke bezoekers  
 


 


 
  2000   182   2000   182  
  2001   280   2001   280  
  2002   372   2002   372  
  2003   412   2003   412  
  2004   569   2004   569  
  2005   607   2005   607  
  2006   743   2006   743  
  2007   897   2007   897  
  2008   1,005   2008   1.005  
  2009   1,225   2009   1.225  
  2010   1,068   2010   1.068  
  2011   2,044   2011   2.044  
  2012   1,082   2012   1.082  
  2013   1,278   2013   1.278  
  2014   2,679   2014   2.679  
  2015   2,225   2015   2.225  
  2016   1,193   2016   1.193  
  2017   763   2017   763  
  2018   325   2018   325  
  2019   443   2019   443  
  2020   508   2020   508  
  2021   1,211   2021   1.211  
  2022   589   2022   589  
Total   21,700 Totaal   21.700
 
 
 
         
Technical specifications digital files Technische specificaties digitale bestanden
File type JPEG, RGB colors. Bestandsformaat JPEG, kleurmodes RGB.
  - Photos starting with 01-09:   analog - 300 dpi - 10x15 cm   - Foto's beginnend met cijfers 01 t/m 09:   analoog - 300 dpi - 10x15 cm  
  - Photos starting with 10-13:   6.3 Mpx (3072x2048 pixels)   - Foto's beginnend met cijfers 10 t/m 13:   6.3 Mpx (3072x2048 pixels)  
- Photos starting with 14-19: 10.1 Mpx (3888x2592 pixels) - Foto's beginnend met cijfers 14 t/m 19: 10.1 Mpx (3888x2592 pixels)
- Photos starting with 20-24: 17,9 Mpx (5184x3456 pixels) - Foto's beginnend met cijfers 20 t/m 24: 17,9 Mpx (5184x3456 pixels)
- Photos starting with 25-30: 12,2 Mpx (4032x3024 pixels) - Foto's beginnend met cijfers 25 t/m 30: 12,2 Mpx (4032x3024 pixels)
        
 
 
 
         

 

 
  About HKF   Over HKF  
 
 
 
HKF is an independent Dutch photo stock agency, established in 1995 by Henk Kuiper out of his passion for photography. HKF is een zelfstandig Nederlands fotoarchief, opgericht in 1995 door Henk Kuiper vanuit zijn passie voor fotografie.
HKF is a creative enterprise and sells pictures to publishers, editors, etc. HKF is the representative of several semi professional Dutch photographers. HKF is een creatieve onderneming en verkoopt fotografische beelden aan uitgeverijen, vormgevers en overige media. HKF vertegenwoordigt diverse Nederlandse vrijetijdsfotografen.
  HKF is first and foremost a creative company and not an ordinary commercial company. The slogan is: "Who wants to be rich must not increase its capital but reduce its greed". The guiding principle is not striving for profit maximization but creative ideas and new insights about photography lead to cultural and spiritual richness.   HKF is in de eerste plaats een creatieve onderneming en geen doorsnee commercieel bedrijf. Onder het motto "Wie rijk wil worden moet niet zijn vermogen vermeerderen maar zijn hebzucht verminderen", is bij HKF niet het streven naar een zo groot mogelijke winst het leidende principe maar leiden creatieve ideeŽn en nieuwe inzichten over fotografie tot culturele en spirituele rijkdom die zich uit in bijzondere en foto's.  
         
 
 
 

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotografie / HKF.nl. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Photos of Hollandô and the HKF-logo are registered trademarks of HKF.nl. Page last updated: 3 June 2023.