HENK KUIPER PHOTO COLLECTION
authenktic.com photosofholland.com by henkkuiper.com | hkf.nl | about henk | photographers | sales | contact
 
art | kunst themes | thema's countries | landen

 

 
Authenktic Photos of | Authenktieke Foto's van
Utrecht

by Henk Kuiper Photo Collection | door Henk Kuiper Fotocollectie

 

  photo gallery | fotogalerie  
     
  Rectilinear | Rechtlijnig  
  Domtoren gezien vanuit Flora's Hof, Servetstraat, Utrecht, The Netherlands/Nederland, 2015  
  Photo/Foto: Henk Kuiper  
 
 
     

 

  photo library | fotobibliotheek  
  Nature | Natuur  
  Landscapes, Flora and Fauna | Landschappen, Flora en Fauna  
     
         
         
     
  Culture | Cultuur  
  Counties and Regions, Cities, Towns and Villages, Districts (quarters) and Neighbourhoods  
  Provincies en Regio's (landstreken), Steden en dorpen, Stadswijken en Buurten  
     
   
  Churches | Kerken Monuments | Monumenten Overig  
  domkerk en domtoren academiegebouw oudegracht en nieuwegracht  
janskerk inktpot skyline
  st. catharinakathedraal grand hotel karel v sluizen bemuurde weerd  
  lutherse kerk de munt station ns  
  oudaen  
    paushuis    
    rietveld-schröderhuis    
    stadhuis    
     
 
 
     

 

  photo archive | fotoarchief  
  Academiegebouw  
   Academiegebouw, Domplein, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 11090209, 100205.  
 
 
  Domkerk en Domtoren  
  Domkerk en Domtoren, Domplein 1, Utrecht (Domkerk: Achter de Dom 1, ontvangstruimte toren: Domplein 21), The Netherlands/Nederland. 43 photos: 21030101-19 (19x) 14020201-24, 11120212-15 (bezoek Kon. familie aan Domkerk), 11090202-17, 10090201-11.  
     
   
21030117 21030104 21030102
  Domtoren met huizen langs de Oudegracht Domkerk en Domplein Domtoren gezien vanuit De Pandhof  
     
   
21030106 21030105 21030111
  Domtoren gezien vanuit Flora's Hof Domtoren gezien vanuit Flora's Hof Domtoren gezien vanuit Flora's Hof  
     
   
14020219 14020221 14020223
  Domkerk en toren en toren van Buurkerk Domkerk en Domtoren Toren Neude en Domkerk  
     
   
11090206 11090210 11090207
  Domtoren vanuit de Zadelstraat met zicht op de Servetstraat. Domkerk en Domplein Domtoren vanuit de Zadelstraat met zicht op de Servetstraat.  
     
   
10020515 10020516 10020517
  Domtoren en Lichtegaard Domtoren en Lichtegaard Domtoren vanaf de Oudegracht  
     
   
10020509 10020508 10090211
  De Pandhof, kloostergang en kloostertuin Ingang van De Pandhof, Achter De Dom De Pandhof, kloostergang en kloostertuin  
     
   
10090203 10090206 10020512
  Domweg feest, 750 jaar Domkerk 1254-2004.
RonDom.
Terug van weggewaaid, het middenschip van de Dom herrijst.
Domweg feest, 750 jaar Domkerk 1254-2004.
RonDom.
Terug van weggewaaid, het middenschip van de Dom herrijst.
Domkerk en Domplein  
     
   
10060213 10060215 10060222
  Domweg feest, 750 jaar Domkerk 1254-2004.
RonDom.
Terug van weggewaaid, het middenschip van de Dom herrijst.
Domweg feest, 750 jaar Domkerk 1254-2004.
RonDom.
Terug van weggewaaid, het middenschip van de Dom herrijst.
Domweg feest, 750 jaar Domkerk 1254-2004.
RonDom.
Terug van weggewaaid, het middenschip van de Dom herrijst.
 
     
   
07050117 07050109 11120212
  Domtoren vanaf de Oudegracht Domtoren en vlag van Utrecht vanaf het Neude Domtoren bij bezoek koninklijke familie  
     
  Domkerk and Dom Tower. The Domkerk stands on the site of St Willibrord's early church. The Dom Tower is the highest church tower in the Netherlands (112m.) There are 364 steps, bringing climbers to a height of 102m. The Kloostergang is the cloister of the Domkerk. (1390-1495. Restored in the 19C by P.J.H. Cuypers in Neo Gothic style.
Bouw van de huidige kerk vanaf 1254. Gotisch. Kerk gewijd aan Sint Maarten. Daarvoor stond op deze plaats de eerste kathedraal van Nederland, opgericht door de Willibrord, bisschop van de Friezen, die zich in 695 in Utrecht vestigde. Koor voltooid in 1408, gevolgd door een dwarsschip en middenschip. Na de Beeldenstorm van 1580 werd de kerk protestants. In 1674 is het middenschip bij een orkaan ingestort. De Domkerk bestaat sinds dat moment alleen uit een dwarsschip en het koor. Het Domplein scheid de kerk van de toren. In 2004 heeft men, ter gelegenheid van het 750 jarig bestaan van de Domkerk, met behulp van steigers het middenschip herbouwd. De Domtoren is gebouwd tussen 1321-1362 en is met zijn 112,32 meter de hoogste kerktoren van Nederland. De Pandhof kloostergang/kruisgang (1390-1495) naast de Domkerk is in 1876-1896 door P.J.H. Cuypers gerestaureerd, waarbij de hof weer een gotische, middeleeuwse uitstraling kreeg.
 
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  St. Catharinakathedraal  
  St. Catharinakathedraal, Lange Nieuwstraat 36, Utrecht.  The Netherlands/Nederland. 3 photos: 14020214-16 (3x).  
     
     
14020214 14020215  
  St. Catharinakathedraal St. Catharinakathedraal    
     
  St. Catharinakathedraal  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Inktpot  
  De Inktopt, Derde Administratiegebouw / Hoofdgebouw III van de NS, Moreelsepark 3, Utrecht. 4 photos: 14020204, 06-08, 26.  
     
       
14020225    
  'De Inktpot'      
     
  De Inktpot / Derde Administratiegebouw / Hoofdgebouw III van de NS (1918-1921). Expressionisme. Architect: George Willem van Heukelom. Bij het ontstaan van de NV Nederlandse Spoorwegen in 1917 uit verschillende spoorwegmaatschappijen werd dit derde kantoor gebouw gebouwd. Eerdere en naastgelegen gebouwen van de NS zijn: het neoclassicistische gebouw van N.J. Kamperdijk uit 1870 en het kantoor in neorenaissancestijl van J.F. Klinkhamer uit 1893. Het Derde Administratiekantoor steunt op een fundering van kilometers aan spoorstaaf. De 21 miljoen bakstenen kwamen uit 2 eigen steenfabrieken in Limburg. Destijds het grootste in baksteen opgetrokken gebouw van Nederland en met een hoogte van 70 m. ook het hoogste bakstenen gebouw van Nederland. Aan de voet van de toren is in 1999 een vliegende schotel geland. Deze ufo van de kunstenaar Marc Ruygrok is 11,5 m. in doorsnee en is geplaatst ter gelegenheid van de tentoonstelling "Panorama 2000", een expositie van verschillende kunstwerken die vanaf de Domkerk zichtbaar waren.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Janskerk  
  Janskerk, Janskerkhof 26, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 100205.  
     
     
11090214 11090213  
  Janskerk met standbeeld van Anne Frank Janskerk    
     
     
11090212 10020524  
  Janskerk met standbeeld van Willibrord Poort van de Statenkamer met provinciewapen. Thans Juridische Faculteit van de Universiteit Utrecht    
     
  Janskerk. Romaans. Rond 1048 gesticht door bisschop Bernold. Noordelijke kerk van het Utrechtse kerkenkruis, waarvan de Dom het centrum was. Van de overige kerken van het Kerkenkruis is alleen de Pieterskerk bewaard gebleven. De Paulusabdij in de Hofpoort en de Mariakerk bestaan niet meer. Alleen de kloostergang aan de Mariaplaats is nog zichtbaar. Kapittelkerk, gewijd aan Johannes de Doper. Kapittelheren of kanunniken leefden in een door muren of water afgesloten gebied, de immuniteit. De 2 westelijke torens zijn bij de storm van 1674 vernietigd, dezelfde storm die het middenschip van de Domkerk verwoestte. Statenkamer. Van 1580-1850 de plek waar de Staten van Utrecht vergaderden. De Poort van de Statenkamer dateert uit 1643 en draagt het provinciewapen.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Karel V  
   Grand Hotel Karel V, Geertebolwerk 1, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 14020209.  
 
 
  Lutherse Kerk  
   Lutherse Kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 14020212.  
 
 
  Munt  
  Koninklijke Nederlands Munt, Leidseweg 90, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 6 photos: 13040501-06 (6x).  
     
   
13040502 13040501 13040503
  Muntgebouw Muntgebouw Muntgebouw  
     
   
13040505 13040506 13040504
  Muntgebouw Muntgebouw Muntgebouw  
     
  Munt. Hollandse Neo Renaissancestijl. Architect: C.H. Peters, rijksbouwmeester. Sinds 1567 wordt in Utrecht Nederlands muntgeld geslagen. Sinds 1911 is de Koninklijke Nederlandse Munt gehuisvest in dit gebouw. Thans Geldmuseum met de collecties van het Koninklijk Penningenkabinet, het Nederlands Muntmuseum en de Numismatische Sectie van De Nederlandsche Bank. Voor het museum stroomt de Leidsche Rijn met Abel Tasmanbrug.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Oudaen  
   Oudaen, stadskasteel, Oudegracht 99, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 11090201,15.  
 
 
  Oudegracht  
  Oudegracht en Nieuwegracht, Oudegracht/Nieuwegracht, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 110902, 100205.  
     
   
11090202 14020210 10020502
  Werfkelders, terrasjes, rondvaartboot, Domtoren en Oudegracht Oudegracht met werfkelders en Domtoren Nieuwegracht  
     
  De Oudegracht van waaruit de rivier de Vecht zich afsplitst van de rivier de Oude Rijn. Gekanaliseerde gracht met sluizen. Karakteristiek zijn de lage kades aan het water met de werfkelders. Voorheen opslagplaatsen van de huizen aan de gracht, thans vooral restaurant- en horecafunctie.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Paushuis  
   Paushuis, Achter de Dom, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 11090211, 100205.  
 
 
  Rietveld-Schröderhuis  
  Rietveld-Schröderhuis, Prins Hendriklaan 50, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 12 photos: 110801-12.  
     
   
11081508 11081503 11081511
  Rietveld-Schröderhuis Rietveld-Schröderhuis Rietveld-Schröderhuis  
     
  Rietveld-Schröder House (1924). The house was declared a World Heritage site by UNESCO in 2001. Rietveld-Schröderhuis. Functionalisme (De Stijl). Rijksmonument uit 1924. Architect: Gerrit Th. Rietveld (1888-1964) in samenwerking met Truus Schröder-Schräder (1889-1985), opdrachtgeefster, die er vanaf 1924 tot haar dood in 1985 heeft gewoond. Het huis sloot aan bij de ideeën van De Stijl. Het is een compositie van witte en grijze rechthoeken, aangevuld met de primaire kleuren rood, geel en blauw. In het huis is sprake van een grote ruimte die flexibel indeelbaar is met schuivende panelen. Ook de meubels werden door Rietveld ontworpen, waaronder de Rietveld stoel. Gerestaureerd in 1985-1987. Sinds 2001 op de Werelderfgoedlijst.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Skyline  
  Skyline van Utrecht, vanaf piramide van Austerlitz, Utrecht. 2 photos: 18040210-11.  
     
       
18040210    
  Slyline      
     
  Skyline van Utrecht vanaf de piramide van Auserlitz.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Sluizen Bemuurde Weerd  
   Sluizen Bemuurde Weerd, Bemuurde Weerd, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 11090217.  
 
 
  Stadhuis  
  Stadhuis, Oudegracht, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 3 photos: 11090205 (2x), 10020520.  
     
   
10020520 10020519 10020518
  Stadhuis Camera Studio (bioscoop) Oudegracht, Weerdzijde Winkel van Sinkel, Oudegracht, Weerdzijde  
     
  Stadhuis aan de Oudegracht. Winkel van Sinkel. Koopman Anton Sinkel, stoffenhandeliaar uit Amsterdam, opende in 1839 het eerste warenhuis van Nederland; de Winkel van Sinkel. Vier gietijzeren vrouwenfiguren vormen de zuilen en dragen het balkon  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Station NS  
   Station NS, Hoog Catharijne, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 00100710, 07050104.  
   NS Hoofdgebouw 1 uit 1870, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 14020201-02.  
   NS Hoofdgebouw 2 uit 1893 Utrecht, The Netherlands/Nederland. 2 photos: 14020202, 05.  
   NS Hoofdgebouw ? uit ca. 2000, Utrecht, The Netherlands/Nederland. 1 photos: 14020203.  
     
     
00100710 07050104  
  station oude overkapping    
     
  Utrecht Central train Station / Station NS.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
   Overig Utrecht  
     
   
07050113 11090216 03030224
  Vleeshal Molen, hoek Adelaarstraat, Merelstraat. Kantoorgebouw Provincie Utrecht, voorheen Hoofdkantor Fortisbank  
   
07050114 07050115 07050116
  ik stond erbij... ...... ... en keek ernaar...  
     
       
  10020501  
    Satellietschotels aan flatgebouw in de wijk Overvecht. Kaaphoorndreef, Utrecht.    
     
  Overig Utrecht  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
  Tropical fish | Tropische vissen  
   Tropische vissen, in een particulier aquarium in Utrecht, The Netherlands/Nederland. 65 photos: 11040401-35, 10120101-29.  
     
   
10120111 10120129 10120122
  Gele zijlvin doktersvis (met een vergroeiing aan de bovenvin). Tussen lichaam en staart zit een witte stekel waarmee hij zich bij gevaar kan verdedigen Drieband anemoonvisje, leeft in symbiose met anemonen, o.a. rode anemoon. Vossekop  
     
   
10120102 10120117 10120103
  Tropische anemonen en koralen Tropische anemonen en koralen Tropische anemonen en koralen  
     
   
11040409 11040401 11040418
  Tropische zoutwatervissen, Paracanthurus hepatuanemonen en koralen Tropische zoutwatervissen Tropische zoutwatervissen  
     
   
11040431 11040435 11040429
  Tropische anemonen en koralen Tropische anemonen en koralen Tropische anemonen en koralen  
     
   
11040430 11040422 11040425
  Tropische anemonen en koralen Tropische zoutwatervissen, Anampses meleagrides Tropische zoutwatervissen, Anampses meleagrides  
     
  Tropische vissen in een particulier aquarium in Utrecht.  
  © Photos/Foto's: Henk Kuiper  
 
 
     

 

top

- art feeds the mind -

 
© Henk Kuiper Fotocollectie / HKF. All rights reserved. All photos on this website are protected by law and may not be used or reproduced without permission. Authenktic™, Photos of Holland™ and the HKF-logo are registered trademarks of HKF. Page last updated: March 2015.