HENK KUIPER FOTOCOLLECTIE
www.henkkuiper.com | www.hkf.nl | www.photosofholland.com
 
     
| hkf fotogalerie | hkf photo gallery | | hkf fotoarchief | hkf photo archive | | hkf fotobibliotheek | hkf photo library |
 
 
| home | sitemap | over hkf | about hkf | fotografen | photographers | zoeken | search | verkoop | sales | contact |
 
HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive
 
Noordoostpolder

 
           
  
  Emmeloord Ens schokland bollenvelden en koeien  
  Poldertoren     bulb fields and cows  
    Kraggenburg urk    
    Oud-Kraggenburg   Meer Noordoostpolder  
        More Noordoostpolder  
  
           

 

 

Emmeloord

 

Vanaf de Poldertoren, De Deel 25, Emmeloord.

 
   
  00006015  
 
Emmeloord vanaf de Poldertoren in 1960.  Hoogte: 65 meter. Watertoren met klok en carillon. Deze toren staat precies op het geografisch middelpunt van de Noordoostpolder. Foto's: Tjakko Kuiper / HKF Fotoarchief.
Emmeloord in 1960. Photos: Tjakko Kuiper / HKF Photo Archive.

 

 

Ens

 

Ens.

 
14020402 14020403 14020401
"Welkom op de Zeebodem". "Welkom op de Zeebodem". "Welkom op de Zeebodem".
 
  Meer foto's beschikbaar | More photos available: 14020404-05 (2x).  
 
Ens. Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Ens. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 

 

Kraggenburg

 

Omgeving Kraggenburg.

 
14020408 14020407 14020410
Landbouwgrond Landbouwgrond Landbouwgrond
 
14020418 14020406 14020409
Landbouwgrond Voorsterbos Landbouwgrond en schuur opgetrokken uit geprefabriceerde betonplaten.
 
 
  14020427 14050111
  Voorsterbos Schuur opgetrokken uit geprefabriceerde betonplaten. Uiterdijkenweg.
 
14020419 14020422 14020421
Landbouwgrond en windturbine Landbouwgrond en windturbine Landbouwgrond en windturbine
 
14020424 14020423 14020420
De Kadoelersluis, verbinding tussen het Zwanendiep en het Kadoelermeer. Boot op het Zwanendiep Zwanendiep en Vogeleiland
Meer foto's beschikbaar | More photos available: Kadoelersluis 14020425 (1x), Kadoelermeer 14020426 (1x).    
 
Omgeving Kraggenburg. Het Voorsterbos, het oudste bos van de provincie Flevoland, aangelegd in 1944 op een ondergrond van keileemafzettingen (een mengeling van zand en klei). Ook de eilanden Urk en Schokland bestaan uit een ondergrond van keileem. Nadat de polder was drooggelegd, waren de plekken waar zeeklei lag wel geschikt voor de landbouw en de plekken waar keileem aan de oppervlakte kwam niet geschikt voor de landbouw. Op deze plekken werd een bos geplant, het Voorsterbos. De bomen zijn in rechte rijen geplant. Keileem laat maar moeizaam water door, waardoor de bodem vaak drassig is. | Omgeving Kraggenburg. Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Kraggenburg surroundings. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 

Lichthuis Oud-Kraggenburg, Kraggenburg.

 
14020411 14020413 14020416
Lichthuis en strekdam Lichthuis Lichthuis
 
   
  14020417  
 
  Meer foto's beschikbaar | More photos available: 14020411, 14, 15 (3x).  
 
Lichthuis Oud-Kraggenburg. Voormalige lichtopstand met licht/tolwachterswoning (1877-78). De woning is gebouwd aan het eind van een strekdam (van 6 km lengte in de Zuiderzee) die tot doel had om verzanding van de monding van het Zwarte Water in het Zwolse Diep tegen te gaan. Het was voor Zwolle (en ook voor Hasselt, Genemuiden en Zwartsluis) van economisch belang een goede scheepvaartverbinding te behouden. De 2 dammen waren een ontwerp van de 28-jarige ingenieur van Rijkswaterstaat, Ir. Benjamin Pieter Gesienus van Diggelen en zijn aangelegd tussen 1845-1848. De dammen werden gemaakt van kraggen, drijvende stroken van riet en waterplanten, die werden verzwaard met kleien. Hendrik Winkel was van 1848 tot 1856 de eerste lichtwachter en burchtheer van Kraggenburg. De lichtwachter had als taak om de lichten te ontsteken, de vluchthaven te beheren en tol te innen. Rijkswaterstaat nam in 1875 de ernstig verwaarloosde dammen en woning over. De lichtwachterswoning werd afgebroken en in 1877 werd een nieuwe woning gebouwd, het huidge Oud-Kraggenburg, op een verhoogde terp van 4.50 meter boven Amsterdams Peil. Laatste lichtwachter was Barend Kroeze van 1911-1920. Daarna kwam er elektrisch licht. Het licht is gedoofd in 1942. | Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Lighthouse Oud-Kraggenburg. | Oud-Kraggenburg, Kraggenburg. Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 

 

HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive
 
Schokland

| nederland | noordoostpolder | schokland |
 
     
 
 
 

Voormalig eiland en Museum Schokland. Middelbuurt 3, Schokland, Nederland | The former isle of Schokland, The Netherlands.

 
 

17 photos, 8 online, 9 offline: 14060103-19.

 
     
 

 
  14060103 14060105 14060117 14060116  
     
 

 
  14060108 14060115 14060113 14060104  
     
 

Schokland is een voormalig eiland gelegen in de Zuiderzee, dat al in de prehistorie bewoond was. Sinds 1859 woonde er niemand meer vanwege regelmatige overstromingen. De meeste Schokkers gingen toen in Kampen wonen waar een Schokkerbuurt verrees. Onderaan de kerk is nog altijd de met basalt verzwaarde zeewering te zien, ofschoon er geen zee meer is te bekennen. Het 'eiland' is 4,5 km lang en nergens breder dan 600 meter. Het Museum Schokland bestaat uit een gerestaureerde waterstaatskerk uit 1834 en nagebouwde vissershuisjes; het museumdorp Middelbuurt. Thans is het kerkje onderdeel van het museum en rijksmonument. Het het gietijzeren kanon behoort niet tot de overblijfselen van het eiland. Het is afkomstig van het waterschap Vollenhove waar kanonnen bij dreigend gevaar van een dijkdoorbraak waarschuwingsschoten afvuurden. Deze 'twaalfponder' uit ca. 1750 is in 1948 door het Waterschap geschonken aan het toen pas opgerichte Museum Schokland. Sinds 1995 staat Schokland als eerste Nederlandse voordracht op de Werelderfgoedlijst van de Unesco. | Schokland was once an island. The site was inhabited since prehistoric times. The museum, consisting of reconstructed fishermen's cottages, is dedicated to local history and geology. The former isle of Schokland was placed on the World Heritage List of Unesco in 1995.

 
 

(c) Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 
 
 
     

 

 

HKF Fotoarchief | HKF Photo Archive
 
hkf fotoarchief | hkf photo archive > nederland > noordoostpolder
 
Urk

 
 
     
 
 
 

Haven Urk. Urk, Nederland | The Netherlands.

 
 

9 photos, 7 online, 2 offline: 14060103-19.

 
 

Scheepswerf, Westhavenkade, Urk, Nederland. 3 photos, 1 online, 2 offline: 14060211, 12, 22.

 
     
 

 
  14060219 14060222 14060225 14060221  
     
 

   
  00006026 000060022 00006024    
     
 

Haven van Urk in 1960. | Urk Harbor in 1960.

 
 

(c) Foto's: Henk Kuiper, Tjakko Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper, Tjakko Kuiper / HKF Photo Archive.

 
 
 
 

Vuurtoren Urk, Vuurtorenstraat, Urk, Nederland | The Netherlands.

 
 

8 photos, 7 online, 1 offline: 14060203, 13, 18, 23, 24, 36, 48.

 
     
 

 
  14060236 14060248 14060203 14060223  
     
 

 

01100301.JPG (8623 bytes)  
    14060224 14060219 01100301  
     
     
 

Vuurtoren Urk. Bouwjaar 1844-1845. Torenhoogte 18,5 m. | Lighthouse Urk.

 
 

(c) Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 
 
 
 

Kerkje aan de Zee, Zuiderzeestraat, Urk, Nederland. 4 photos, 2 online, 2 offline: 14060226, 28, 29, 35.

 
 

Monument voor de vissers, Zuiderzeestraat, Urk, Nederland. 1 photo online: 14060230.

 
     
 

 
  14060226 14060228 14060233 14060230  
     
 

(c) Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 
 
 
 

Windmolenpark aan de IJsselmeerdijk ten noorden van Urk, Nederland. 16 photos, 5 online, 11 offline: 14060232-47.

 
     
 

 
  14060239 14060241 14060243 14060247  
     
 

(c) Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief | (c) Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 
 
 
 

Meer Urk | More Urk

 
 

De Boet, Westhavenkade, Urk, Nederland. 1 photos offline: 14060206.

 
 

Gemeentehuis, Singel, Urk, Nederland. 1 photos offline: 14060201.

 
 

Haven, Westhavenkade, Urk, Nederland. 4 photos offline: 14060205, 08, 10, 19, 21, 22.

 
 

Huizen aan de Haringstraat, Haringstraat, Urk, Nederland. 1 photos offline: 14060204.

 
 

Museum het Oude Raadhuis, Raadhuisstraat, Urk, Nederland. 2 photos offline: 14060215, 17.

 
 

Zandstrand, Staversekade, Urk, Nederland. 2 photos offline: 14060220, 25.

 
 
 
     

 

 

Meer Noordoostpolder | More Noordoostpolder

 

Bollenvelden en koeien | Bulb fields and cows, Noordoostpolder.

 
14050103 14050104 14050105
  Kamperweg  
 
14050109 14050107 14050108
 
14050115 14050119 14050116
 
   
  14050122  
  Uiterdijkenweg  
 
14050125 14050124 14050129
  Steenwijkerweg  
 
14050123 14050127 14050126
 
14050131 14050130 14050133
 
  Meer foto's beschikbaar | More photos available: 140501 (15x).  
 
Bollenvelden en koeien. Foto's: Henk Kuiper / HKF Fotoarchief.
Bulb fields and cows . Photos: Henk Kuiper / HKF Photo Archive.

 

  Rond het IJsselmeer  
     
00006026 (retrospective) 00006022 (retrospective) 00006024 (retrospective)
  Urk in 1960 Urk in 1960 Urk in 1960  
   
00006015 (retrospective)    
  Emmeloord in 1960      
  Steden rond het IJsselemeer in retrospectief.  
  © Photos/Foto's: Tjakko Kuiper.  
 
 

 

- art feeds the mind -

 

 

| top |

 
     
| hkf fotogalerie | hkf photo gallery | | hkf fotoarchief | hkf photo archive | | hkf fotobibliotheek | hkf photo library |
| home | sitemap | over hkf | about hkf | fotografen | photographers | zoeken | search | verkoop | sales | contact |
 

copyright

HKF.nl

disclamer